Antistatické podlahy

Antistatické podlahy jsou epoxidové stěrky s hladkým nebo protiskluzovým povrchem o tloušťce 2 – 4 mm. Jsou elektrostaticky vodivé se svodovým odporem 104 – 106 OHM. Podlahy jsou aplikovány v prostorách pro počítače, operačních sálech, elektrotechnickém průmyslu, čistých prostorách se sterilním prostředím, skladech výbušných látek atd. Nepříznivé působení se vyskytuje všude tam, kde dochází k tření, oddělování, řezání, přesypávání či rolování materiálů. Na rovný povrch se pokládá vodivá vrstva schopná odvádět elektrostatický náboj z plochy. Systémy obsahují velké množství uhlíkových vláken, které mají dostatečnou vodivost k tomu, aby splnily požadavky na ochranu proti explozi.