Lité polyuretanové podlahy Mastertop

Polyuretanové pryskyřice se používají v mnoha průmyslových oblastech už více než 60 let. Přesvědčivým rysem polyuretanu je schopnost vyhovět  individuálním požadavkům nastavitelnými vlastnostmi jako jsou vytvrzování, pružnost a odolnost ve vztahu ke stárnutí, zvětrávání, tvorbě trhlin a ke smršťování. Výsledkem je, že polyuretanovou podlahu lze použít takřka všude.

Polyuretanové podlahoviny se  používají v tekuté formě a jakmile jednou dojde k vytvrdnutí, stávají se inertními a zdraví neškodnými. Řada produktů Mastertop 1300 vyrobených společností BASF disponuje pestrou paletou podlahových systémů  z polyuretanových pryskyřic. Jejich vlastnosti jako pružnost a kročejovou neprůzvučnost je možné upravit podle potřeb zákazníka.

Vzorník RAL